Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH S 832-C; SỐ THẺ TSCĐ 1007

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT Máy phân tích lưu huỳnh S 832-C, Số thẻ TSCĐ 1007.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 212.106.662 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 90 ngày.


    Ngày đăng: 10/19/2023 3:02:02 PM     Số lần download: 138     Download
    Dung lượng File: 835 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8MT, BIỂN SỐ 14N - 7189

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8MT, biển số 14N - 7189.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 373.442.707 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 35 ngày.

 

    Ngày đăng: 10/3/2023 3:40:36 PM     Số lần download: 166     Download
    Dung lượng File: 798 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP TRỒNG CÂY CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG, BẢO QUẢN, TU BỔ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC THAN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

 

KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

          - Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty cổ phần cây xanh công viên Quảng Ninh.

          - Địa chỉ: Tổ 2, Khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

    Ngày đăng: 9/21/2023 10:08:51 AM     Số lần download: 168     Download
    Dung lượng File: 393 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 4 năm 2023

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 4 năm 2023.

Số hiệu đơn hàng: 04/2023/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 03/10/2023.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 03/10/2023 tại tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

    Ngày đăng: 9/19/2023 4:20:08 PM     Số lần download: 183     Download
    Dung lượng File: 331 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP TRỒNG CÂY CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG, BẢO QUẢN, TU BỔ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC THAN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Trồng cây cải thiện cảnh quan môi trường, bảo quản, tu bổ khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam.

Tổng giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế VAT): 838.434.974 đồng.

Bao gồm:

1. Gói cung cấp số 1: Trồng cây cải thiện cảnh quan môi trường.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế VAT): 806.802.407 đồng.

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

2.  Gói cung cấp số 2: Chi phí giám sát.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế VAT): 20.702.550 đồng.

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

3. Gói cung cấp số 3: Chi phí kiểm toán.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế VAT): 10.930.017 đồng.

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày.

 

    Ngày đăng: 8/31/2023 4:07:13 PM     Số lần download: 203     Download
    Dung lượng File: 737 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO BẢO VỆ

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY

 

Tên bên mời nhà thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa tường rào bảo vệ trụ sở văn phòng Công ty.

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 266.029.747 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 25 ngày.

 

    Ngày đăng: 7/10/2023 2:25:19 PM     Số lần download: 281     Download
    Dung lượng File: 741 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA HÀNG RÀO

CƠ QUAN VĂN PHÒNG CÔNG TY

 

Tên bên mời nhà thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa hàng rào cơ quan văn phòng Công ty.

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 267.743.223 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

 

    Ngày đăng: 7/10/2023 2:17:05 PM     Số lần download: 273     Download
    Dung lượng File: 750 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 3 năm 2023

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 3 năm 2023.

Số hiệu đơn hàng: 03/2023/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/6/2023.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15/6/2023 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.


    Ngày đăng: 6/5/2023 10:03:57 AM     Số lần download: 270     Download
    Dung lượng File: 794 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH

CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỊNH KỲ NĂM 2023

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện định kỳ năm 2023.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 93.642.711 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định nhà cung cấp rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023.

 

    Ngày đăng: 5/5/2023 2:02:33 PM     Số lần download: 301     Download
    Dung lượng File: 530 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA NHÀ ĐIỀU HÀNH

 XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỀU

 

Tên bên mời nhà thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 918.248.778 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 65 ngày.

 

    Ngày đăng: 4/14/2023 11:04:25 AM     Số lần download: 354     Download
    Dung lượng File: 637 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com