Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Giới thiệu - Quảng Cáo

GIỚI THIỆU LÔGÔ XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT TRẮC ĐỊA ĐÔNG TRIỀU

Một tập thể mạnh trước hết phải có những cá thể mạnh.
Những năm qua, Xí nghiệp Địa chất Trắc địa Đông Triều – Đơn vị Anh hùng lao động luôn là một trong những đơn vị có năng suất, khối lượng mét khoan thăm dò dẫn đầu Công ty Địa chất Mỏ - TKV, góp phần đưa Công ty trở thành cánh chim đầu đàn của ngành khoan thăm dò địa chất ở Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com