Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Lịch sử phát triển

TÓM TẮT LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 CỦA CÔNG TY VMG 

 

          Năm 1958:  Đoàn thăm dò 9 được thành lập theo Quyết định số 223/ĐC ngày 1/9/1958 của Sở Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp.

          Năm 1964: Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục địa chất nâng cấp Đoàn thăm dò 9 thành Liên đoàn địa chất 9 với các đoàn thăm dò trực thuộc theo Văn bản số 3132/CN ngày 7/11/1964.

          Năm 1973: Liên đoàn địa chất 9 tiếp nhận các đoàn địa chất làm nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và vật liệu xây dựng của Liên đoàn địa chất 2 theo Quyết định số 346/QĐ-TC ngày 11/12/1973 của Tổng cục Địa chất.

          Năm 1975: Liên đoàn địa chất 9 tiếp nhận Đoàn địa chất 21 làm nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng theo Quyết định số 357/QĐ-TC ngày 11/12/1975 của Tổng  cục Địa chất.

          Năm 1978: Đổi tên các đoàn địa chất trực thuộc liên đoàn: Đoàn 9M đổi tên thành Đoàn 901; Đoàn 9B đổi tên thành Đoàn 902; Đoàn 2T đổi tên thành Đoàn 903; Đoàn 2A đổi tên thành Đoàn 904; Đoàn 9E đổi tên thành Đoàn 905; Đoàn 9H đổi tên thành Đoàn 906; Đoàn 9G đổi tên thành Đoàn 907; Đoàn 9F đổi tên thành Đoàn 908; Đoàn 2B đổi tên thành Đoàn 909; Đoàn 2X đổi tên thành Đoàn 910; Đoàn 21 đổi tên thành Đoàn 911; Đoàn 9D đổi tên thành Đoàn 912; Đoàn 9A đổi tên thành Đoàn 915; Đội vật lý nâng lên thành Đoàn 913; Đội khí hoá nâng lên thành Đoàn 914.

          Năm 1977: Liên đoàn địa chất 9 trở thành liên đoàn địa chất khu vực với nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và các khoáng sản khác trên lãnh thổ đông bắc Việt Nam  theo Quyết định số 373/QĐ-TC ngày 31/10/1977 của Tổng cục Địa chất.

          Năm 1990: Sau khi giải thể Tổng cục Địa chất, Hội đồng bộ trưởng ra Nghị định số 30/HĐBT ngày 30/4/1990 thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Liên đoàn địa chất 9 được bàn giao cho cho Bộ Năng lượng theo Quyết định số 03/CNNg-TC ngày 13/1/1991 của Bộ Công nghiệp nặng. Đoàn 913 và đoàn 911 chuyển về trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

          Năm 1991: Liên đoàn địa chất 9 đổi tên thành Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản theo Quyết định số 609/NL-TCCBLĐ ngày 13/12/1991 của Bộ Năng lượng, các đoàn địa chất đổi tên thành xí nghiệp trực thuộc công ty.

          Năm 1995: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 563/TTg ngày 10/10/1994 thành lập Tổng công ty Than Việt Nam. Từ ngày 01/1/1995 Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản là đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam.

          Năm 1996: Tổng công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 296/TVN-TCCB và Quyết định số 265/TVN-TCCB ngày 10/2/1996 chuyển Xí nghiệp Thăm dò khảo sát 4 từ Công ty Than Cẩm Phả, chuyển Xí nghiệp Thăm dò khai thác than từ Công ty Than Hòn Gai về trực thuộc Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.

          Năm 1997: Tổng công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 2811/TVN-TCCB ngày 23/7/1997 chuyển Xí nghiệp 917 từ Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản về trực thuộc Công ty Than Hòn Gai.

          Năm 2003: Tổng công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 616/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2003 thành lập Công ty Địa chất mỏ từ Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản kể từ ngày 01/5/2003. Công ty có 04 đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Địa chất Cẩm Phả; Xí nghiệp Địa chất Đông Triều; Xí nghiệp Trắc địa bản đồ; Xí nghiệp Dịch vụ du lịch địa chất.

          Năm 2010: Công ty đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chất mỏ - Vinacomin theo Quyết định số 2322/QĐ - HĐTV ngày 28/9/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

          Năm 2014: Chấm dứt hoạt động của các xí nghiệp trực thuộc từ ngày 01/5/2014, giữ nguyên mô hình hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều theo Quyết định số 731/QĐ-TKV ngày 08/4/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

          Năm 2016 - nay: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 1987/QĐ-TKV ngày 06/10/2015 chuyển công ty thành Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV từ ngày 01/01/2016. 

 

 

 

PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ VÀ NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG

 

          Đơn vị Anh hùng Lao động năm 1985 (Đoàn 906 nay là XN ĐCTĐ Đông Triều)

Đơn vị Anh hùng Lao động Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin năm 2011

Cá nhân Anh hùng Lao động năm 2000 (Ông Nguyễn Xuân Quý)

Huân chương Độc lập các hạng Nhất, Nhì, Ba

03 Huân chương Lao động hạng Nhất

06 Huân chương Lao động hạng Nhì

22 Huân chương Lao động hạng Ba

02 Huân chương Chiến công hạng Nhì

02 Lãng hoa của Chủ tịch nước

42 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

722 Huân chương kháng chiến các loại

1143 Huy chương kháng chiến các loại

 03 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com