Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

PHÁT ĐỘNG

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ

THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2024

 

          Ngày 06/5/2024 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, đồng loạt phát động, hưởng  ứng “ Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024”.

          Năm 2024, tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng". Tháng công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”.

Nhằm phát động, đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự tuân thủ pháp luật của công tác ATVSLĐ - BVMT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho CBCNV có ý thức tự giác tham gia hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc. Chủ động phòng ngừa và khắc phục những tồn tại thiếu sót, những vi phạm về công tác ATVSLĐ trong sản xuất, chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm kỹ thuật của ngành nghề. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất chung của Công ty, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2024, nâng cao đời sống cho người lao động, hạnh phúc của mỗi gia đình.

Trong những năm qua Công ty Địa chất mỏ luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người lao động và người sử dụng lao động tại các đơn vị; rà soát, hoàn thiện việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư, áp dụng công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hệ số đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất; nâng cao chất lượng kiểm soát các nguy cơ rủi ro; tích cực chăm sóc sức khỏe cho người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền truyền thông qua các hình thức như:  (pa-nô, áp phích...) và các ứng dụng công nghệ, tin học như (website, Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo...)…, tổ chức các hoạt động chăm lo và đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là đối với công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngày một tốt hơn.

Trước đó, Công ty đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trước, trong và sau tháng hành động. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

          Mục đích của đợt phát động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác an toàn và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đến toàn thể cán bộ đoàn viên và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.

Tại buổi Lễ phát động, Công ty đã trao 12 xuất quà thăm hỏi cho công nhân bị tai nạn lao động. Đại diện Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên TKV cùng Ban lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức thăm hỏi động viên tổ khoan 2 và tổ khoan 12 trực tiếp tại công trường Lỗ khoan BSL.18 và Lỗ khoan HR.215.

 

 

 

 

 

 

          TRUYỀN THÔNG VMG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com