Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

Ngày 23  tháng 3 năm 2010, Công ty Địa chất Mỏ - TKV tổ chức hội nghị Sản xuất - An toàn năm 2010.
          Hội nghị đã đánh giá tổng kết công tác sản xuất - an toàn năm 2009, thảo luận, xây dựng phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất - an toàn năm 2010.
          I. Những kết quả đạt được năm 2009
          1- Công tác Sản xuất:
                    - Khoan máy: 115.602,6 m;
                    - Năng suất bình quân : 248,8 m/thg/máy;
                    - Chất lượng mẫu cao hơn năm 2008;
                    - Khảo sát trắc địa (Sản lượng quy đổi): 12.919 ha;
                    -  Giá trị sản xuất:      407 tỷ 344 triệu đồng.
          2- Công tác An toàn - BHLĐ:
          - Thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ;
          -  Không có tai nạn lao động nghiêm trọng.
Nhằm khắc phục tốt nhất những tồn tại trong công tác quản lí, điều hành sản xuất năm 2009, hội nghị đã thảo luận và quyết nghị một số chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện trong năm 2010 như sau:
          II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2010:
A. Sản xuất:
1. Khoan tham dò:
 + Khối lượng         : 145.000m
 + Năng suất bình quân : tăng > 25% so với 2009
 + Chất lượng mẫu đạt :   Mẫu than :≥ 75%
                                       Mẫu đá    : ≥ 70%
  Không có điểm vỉa mất mẫu trắng
2. Khảo sát trắc địa:     15.000  ha
            3. Doanh thu    > 500 tỷ đồng. 
          B- Công tác An toàn - BHLĐ:
          - Thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ.
          -  Không có tai nạn lao động nghiêm trọng.
Cũng tại Hội nghị 13 cá nhân, 10 đơn vị tổ đội đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, an toàn năm 2009 đã được biểu dương, khen thưởng.

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com