Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

Đẩy mạnh khai thác than và đảm bảo đủ hàng cho đối tác đó là mục tiêu sản xuất được TKV tập trung triển khai trong tháng 3. 

Trong tháng 2 do bị gián đoan thời gian nghỉ Tết, ngoài sản xuất lượng than nguyên khai đạt 100% kế hoạch. Vì vậy, các tiêu chí bốc xúc, đào lò, tiêu thụ… đạt từ 71% đến 85% kế hoạch tháng. 

Do đó để đảm bảo sản xuất theo đúng kế hoạch đặt ra, TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung máy móc, nhân lực… đẩy mạnh sản lượng khai thác than trong tháng 3.

Đồng thời kiểm tra, rà soát chặt chẽ công tác an toàn trước mùa mưa. Các đơn vị thành viên tiêu thụ phải chuẩn bị tốt nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng nhu tiêu thụ. Trong tháng 3, tập đoàn phấn đấu sản xuất 4,6 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ 4,15 tấn.

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com