Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI LIỆU, TÍNH TRỮ LƯỢNG THAN TRONG PHẠM VI DỰ ÁN KHAI THÁC HẦM LÒ XUỐNG SÂU DƯỚI MỨC -175M KHU TRUNG TÂM MỎ THAN VÀNG DANH, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia tổ chức phiên họp để xem xét, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo tổng hợp tài liệu, tính trữ lượng than trong phạm vi Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 khu Trung tâm mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh" do Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thành lập.

  Tham dự hội nghị có các Ủy viên hội đồng thẩm định Báo cáo thăm dò khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Cục Địa chất Việt Nam; Cục Khoáng sản Việt Nam; Đại diện các Vụ trực thuộc Bộ TNMT; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công ty cổ phần Địa chất mỏ; Công ty Cổ phần Than Vàng Danh.

  Đồng chí Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh có Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -175m tại khu Trung tâm mỏ Than Vàng Danh.

Cấu trúc địa chất khu mỏ, vị trí phân bố các vỉa than từ lộ vỉa đến mức -175m khu Trung tâm đã có thay đổi so với tài liệu báo cáo được Hội đồng phê duyệt. Do vậy, để lập Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175m cần được rà soát, chính xác lại cấu trúc địa chất khu mỏ, sự phân bố của các vỉa than và trữ lượng than dự kiến huy động vào Dự án khai thác. Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tổng hợp tài liệu, tính trữ lượng than trong phạm vi Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175m khu Trung tâm mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để công nhận làm cơ sở cấp phép khai thác theo quy định.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã giao Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV là đơn vị chủ trì thành lập báo cáo.

Báo cáo đã cập nhật lại cấu trúc địa chất mỏ phù hợp thực tế, bổ sung thêm các thông tin về đặc điểm chất lượng than, đặc điểm ĐCTV-ĐCCT và đặc điểm khí mỏ từ mức -175m đến mức -350 khu Trung tâm mỏ than Vàng Danh.

          Trữ lượng theo tài liệu báo cáo này tăng so với báo cáo được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt theo quyết định 1046/QĐ-HĐTLQG năm 2017 là 138 nghìn tấn.

          Sau khi nghiên cứu xem xét, đánh giá thẩm định các thông số kỹ thuật và các nội dung trong Báo cáo, Chủ trì Hội nghị cùng các Ủy viên hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua các nội dung của "Báo cáo tổng hợp tài liệu, tính trữ lượng than trong phạm vi Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 khu Trung tâm mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh".

 

 

 

 

 

 

TRUYỀN THÔNG VMG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com