Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Lĩnh vực kinh doanh

 •  

  Công ty Địa chất mỏ là đơn vị chuyên sâu về công tác:

  - Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất, khoáng sản, đặc biệt là thăm dò than.

  - Điều tra thăm dò địa chất thủy văn - Địa chất công trình, địa kỹ thuật, thăm dò bằng các phương pháp địa vật lý, Karota.

  - Khảo sát, đo vẽ địa hình, đo đạc tính khối lượng chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò, quan trắc dịch động.

  - Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật: thiết kế, thành lập các đề án, phương án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, báo cáo chuyên đề ĐCTV-ĐCCT, địa kỹ thuật, thành lập bản đồ các loại, nghiên cứu khoa học công nghệ.

  - Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn nước tự nhiên Brôm nóng.

   

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com