Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 02/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 08/01/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 08/01/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 12/30/2019 3:50:00 PM     Số lần download: 2911     Download
    Dung lượng File: 613 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 01/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến trước 13 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 06/01/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 12/27/2019 10:34:02 AM     Số lần download: 3194     Download
    Dung lượng File: 658 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV mời chào giá cung cấp

 

 vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý IV năm 2019.

- Số hiệu đơn hàng: 03/2019/ĐCM-VT

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2019 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm phát hành HSMCG và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư – Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 27/9/2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27/9/2019 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

     Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 9/17/2019 11:17:23 AM     Số lần download: 2980     Download
    Dung lượng File: 409 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV mời chào giá cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý III năm 2019.

Số hiệu đơn hàng: 02/2019/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 25/6/2019. Địa chỉ phát hành HSMCG tại Phòng Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 08/7/2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 08/7/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

   Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 6/21/2019 8:32:34 AM     Số lần download: 3208     Download
    Dung lượng File: 381 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông báo tuyển sinh học nghề kỹ thuật khoan thăm dò năm 2019 và tuyển dụng lao động một số ngành nghề.

    Ngày đăng: 3/6/2019 8:55:54 AM     Số lần download: 2712     Download
    Dung lượng File: 1010 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV mời chào giá cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2019.

- Số hiệu đơn hàng: 01/2019/ĐCM-VT

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 26/12/2018. Địa chỉ phát hành HSMCG tại Phòng Vật tư, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh – Điện thoại: 0203 3721762

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 03/01/2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 03/01/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 - Chi tiết nội dung, vui lòng xem file đính kèm.

    Ngày đăng: 2/21/2019 12:00:00 AM     Số lần download: 3125     Download
    Dung lượng File: 341 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 Công ty CP Địa chất mỏ - TKV mời chào giá cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018.

- Số hiệu đơn hàng: 02/2018/ĐCM-VT

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 06/6/2018. Địa chỉ phát hành HSMCG tại Phòng Vật tư, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh – Điện thoại: 0203 3721762

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 00 phút ngày 18/6/2018.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 13 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 18/6/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 - Chi tiết nội dung, vui lòng xem file đính kèm.

    Ngày đăng: 6/5/2018 12:00:00 AM     Số lần download: 2917     Download
    Dung lượng File: 351 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 Kính gửi: Các Quý công ty, đơn vị !

       Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mua vật tư khoan phục vụ công tác khoan thăm dò theo kế hoạch năm 2018.

    Kính đề nghị các đơn vị có kinh nghiệm và năng lực tham gia hợp đồng thực hiện công việc trên, gửi tới Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (Phòng Vật tư) báo giá vật tư khoan.

     Chi tiết nội dung, vui lòng xem file đính kèm.

    Ngày đăng: 1/15/2018 12:00:00 AM     Số lần download: 3211     Download
    Dung lượng File: 339 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  Công ty CP Địa chất mỏ mời chào giá cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý IV/2017

- Số hiệu đơn hàng: 01/2017/ĐCM-VT

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 29/8/2017 đến 13 giờ 30’ ngày 06/9/2017. Tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh – Điện thoại: 0203 3721762

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 06/9/2017

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 06/9/2017 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 - Chi tiết nội dung, vui lòng xem file đính kèm.

    Ngày đăng: 8/29/2017 12:00:00 AM     Số lần download: 3564     Download
    Dung lượng File: 622 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

   Kính gửi: Các Quý công ty, đơn vị !

       Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu thuê khoán công việc chỉnh lý bản đồ ĐCTV - ĐCCT tỷ lệ 1/5000 thuộc Đề án thăm dò than mỏ Đông Ngã Hai - thành phố Cẩm phả - tỉnh Quảng ninh, với khối lượng chỉnh lý bản đồ là: 16,45km2.
    Kính đề nghị các đơn vị có kinh nghiệm và năng lực tham gia hợp đồng thực hiện công việc trên, gửi tới Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (Phòng Kế hoạch Thống kê) báo giá chào hàng.

     Chi tiết nội dung, vui lòng xem file đính kèm.

    Ngày đăng: 8/15/2017 12:00:00 AM     Số lần download: 3651     Download
    Dung lượng File: 627 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |  6 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com