Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU: SỬA CHỮA NHÀ TẬP THỂ CÔNG NHÂN KHU KM5 - CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

 

Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 thuộc Công ty CP Địa chất mỏ - TKV.

- Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 385.755.922 đồng.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Công ty và các nguồn vốn hỗ trợ khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2021.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

 

    Ngày đăng: 9/23/2021 4:21:21 PM     Số lần download: 1288     Download
    Dung lượng File: 543 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP 

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021.

Số hiệu đơn hàng: 03/2021/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 6 năm 2021 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 10 phút ngày 02/7/2021.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), ngày 02/7/2021 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

    Ngày đăng: 6/22/2021 3:13:30 PM     Số lần download: 1534     Download
    Dung lượng File: 2 MB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2021.

Số hiệu đơn hàng: 02/2021/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/12/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24/12/202 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 12/14/2020 4:13:32 PM     Số lần download: 2093     Download
    Dung lượng File: 381 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2021.

Số hiệu đơn hàng: 01/2021/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 24/12/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24/12/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 12/14/2020 4:08:16 PM     Số lần download: 1922     Download
    Dung lượng File: 384 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

GÓI CUNG CẤP SỐ 01: THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 

    Ngày đăng: 6/10/2020 1:24:27 PM     Số lần download: 2323     Download
    Dung lượng File: 718 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 04/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 09 giờ 00 phút ngày 10/6/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10/6/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 5/29/2020 3:56:56 PM     Số lần download: 2921     Download
    Dung lượng File: 611 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT 

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 03/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10/6/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 5/29/2020 3:53:05 PM     Số lần download: 2551     Download
    Dung lượng File: 653 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG 

GÓI CUNG CẤP: THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 

Tên Bên mời chào hàng: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Thi công sửa chữa nhà hàng dịch vụ ăn uống.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà cung cấp: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 5 năm 2020 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSYCLCNCC (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ: Tại Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tầng 1, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ: 14 giờ 00 phút ngày 28/5/2020.

- Hồ sơ nhà cung cấp tham dự được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/5/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ tới tham dự mở Hồ sơ vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

    Ngày đăng: 5/18/2020 10:54:57 AM     Số lần download: 2473     Download
    Dung lượng File: 403 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 02/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 08/01/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 08/01/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 12/30/2019 3:50:00 PM     Số lần download: 2780     Download
    Dung lượng File: 613 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 01/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến trước 13 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 06/01/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 12/27/2019 10:34:02 AM     Số lần download: 3050     Download
    Dung lượng File: 658 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1 | 2 | 3 | 4  |  5 | 6 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com