Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

          - Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh - Sở Tư pháp Quảng Ninh.

          - Địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)


    Ngày đăng: 10/7/2022 8:29:41 AM     Số lần download: 372     Download
    Dung lượng File: 1 MB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

  

Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: (Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm lô tài sản đấu giá: 274.169.200 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn triệu một trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: (Có tổng hợp chi tiết kèm theo).

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 26/9/2022 đến 16h30’ ngày 29/9/2022.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Cơ điện vận tải, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký.


    Ngày đăng: 9/26/2022 10:41:28 AM     Số lần download: 409     Download
    Dung lượng File: 2 MB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 4 năm 2022

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 4 năm 2022.

Số hiệu đơn hàng: 03/2022/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2022.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/9/2022 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

     Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

    Ngày đăng: 9/16/2022 11:17:24 AM     Số lần download: 411     Download
    Dung lượng File: 775 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP THI CÔNG

GÓI CUNG CẤP SỐ 01: BỂ CHỨA NƯỚC SAU XỬ LÝ VÀ NHÀ ĐỂ HỆ THỐNG THIẾT BỊ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC THAN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

 

    Ngày đăng: 8/2/2022 5:27:32 PM     Số lần download: 499     Download
    Dung lượng File: 400 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC PHỤC VỤ TƯỚI CÂY, CẢI TẠO VÀ CHĂM SÓC ĐẤT ĐAI TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC THAN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Hệ thống xử lý nước phục vụ tưới cây, cải tạo và chăm sóc đất đai tại khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam.

Tổng giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 877.115.143 đồng.

Bao gồm:

1. Gói cung cấp số 1: Bể chứa nước sau xử lý, nhà để hệ thống thiết bị.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 288.692.143 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định nhà cung cấp rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện: 40 ngày.

2.  Gói cung cấp số 2: Hệ thống thiết bị xử lý nước phục vụ tưới cây.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 387.233.000 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định nhà cung cấp rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện: 20 ngày.

3. Gói cung cấp số 3: Cải tạo và chăm sóc đất đai.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 201.190.000 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định nhà cung cấp rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

 

    Ngày đăng: 7/21/2022 4:39:28 PM     Số lần download: 502     Download
    Dung lượng File: 753 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 3 năm 2022

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 3 năm 2022.

Số hiệu đơn hàng: 02/2022/ĐCM-VT.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư – Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2022.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21/6/2022 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

    Ngày đăng: 6/10/2022 1:57:50 PM     Số lần download: 628     Download
    Dung lượng File: 862 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

XE TRẠM ĐỊA VẬT LÝ 14P-1929

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa TĐT xe trạm địa vật lý 14P-1929.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 437.677.473 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện: 35 ngày.

 

    Ngày đăng: 5/5/2022 3:18:13 PM     Số lần download: 619     Download
    Dung lượng File: 526 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGHỀ KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ

         Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học nghề kỹ thuật khoan thăm dò năm 2022.

 

    Ngày đăng: 4/18/2022 1:20:38 PM     Số lần download: 613     Download
    Dung lượng File: 761 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

GÓI CUNG CẤP: TRỒNG CÂY TĂNG CƯỜNG PHỦ XANH MÁI TA LUY

XUNG QUANH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC THAN

 ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

 

    Ngày đăng: 3/21/2022 1:14:51 PM     Số lần download: 668     Download
    Dung lượng File: 547 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

    

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP: TRỒNG CÂY TĂNG CƯỜNG PHỦ XANH MÁI TA LUY XUNG QUANH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC THAN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM (MIẾU MỎ)

 

- Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Tên gói cung cấp: Trồng cây tăng cường phủ xanh mái ta luy xung quanh khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam.

- Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế VAT): 923.692.536 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Ký hợp đồng trực tiếp.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 120 ngày.

 

    Ngày đăng: 1/12/2022 9:45:35 AM     Số lần download: 866     Download
    Dung lượng File: 998 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1 | 2  |  3 | 4 | 5 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com