Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH

CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỊNH KỲ NĂM 2023

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện định kỳ năm 2023.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 93.642.711 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định nhà cung cấp rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023.

 

    Ngày đăng: 5/5/2023 2:02:33 PM     Số lần download: 38     Download
    Dung lượng File: 530 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA NHÀ ĐIỀU HÀNH

 XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỀU

 

Tên bên mời nhà thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 918.248.778 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 65 ngày.

 

    Ngày đăng: 4/14/2023 11:04:25 AM     Số lần download: 74     Download
    Dung lượng File: 637 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ CHỞ CN TRANSICO 1-5 (K35); BIỂN SỐ 14B-026.87

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô chở CN TRANSICO 1-5 (K35); Biển số 14B-026.87.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 436.950.330 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 55 ngày.

 

    Ngày đăng: 3/21/2023 4:26:15 PM     Số lần download: 91     Download
    Dung lượng File: 663 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023.

Số hiệu đơn hàng: 02/2023/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 27/3/2023.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27/3/2023 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

    Ngày đăng: 3/17/2023 3:58:14 PM     Số lần download: 90     Download
    Dung lượng File: 894 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ FORD BÁN TẢI , BIỂN SỐ 14M - 9200

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô Ford bán tải, biển số 14M - 9200.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 383.260.120 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 50 ngày.

 

    Ngày đăng: 3/14/2023 4:11:12 PM     Số lần download: 83     Download
    Dung lượng File: 647 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ NĂM 2023

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ năm 2023.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 97.570.000 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định nhà cung cấp rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

 

    Ngày đăng: 3/2/2023 3:29:54 PM     Số lần download: 106     Download
    Dung lượng File: 677 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

 Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất

 phục vụ sản xuất quý 1 năm 2023

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý 1 năm 2023.

Số hiệu đơn hàng: 01/2023/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 28/12/2022.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/12/2022 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.


    Ngày đăng: 12/19/2022 2:44:36 PM     Số lần download: 304     Download
    Dung lượng File: 746 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA NHÀ KHO SỐ 2 KM5 - SỐ THẺ TSCĐ: 0003

 

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa nhà kho số 2 Km5 - Số thẻ TSCĐ: 0003

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 320.341.622 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/30/2022 7:47:44 PM     Số lần download: 354     Download
    Dung lượng File: 518 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

GÓI THẦU SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NHÀ LÀM VIỆC 4 TẦNG (HỆ THỐNG ĐIỆN) - SỐ THẺ TSCĐ: 0015

 

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói thầu: Sửa chữa thường xuyên nhà làm việc 4 tầng (Hệ thống điện) – Số thẻ TSCĐ: 0015

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 372.968.168 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/29/2022 9:02:53 AM     Số lần download: 321     Download
    Dung lượng File: 554 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

GÓI CUNG CẤP SỬA CHỮA TĐT

 XE Ô TÔ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT NHÃN HIỆU

 KIA NEW CARNIVAN, SỐ ĐĂNG KÝ 14A - 029.40

 

Tên bên mời nhà cung cấp: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Sửa chữa TĐT xe ô tô điều hành sản xuất nhãn hiệu Kia New Carnivan, Số đăng ký 14A - 029.40.

Giá gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT): 371.161.686 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 25 ngày.

 

    Ngày đăng: 11/24/2022 11:17:05 AM     Số lần download: 364     Download
    Dung lượng File: 545 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com