Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

THÔNG ĐIỆP 5K HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - THÁNG CÔNG NHÂN 2021 HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - THÁNG CÔNG NHÂN 2021 HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - THÁNG CÔNG NHÂN 2021 Quảng Ninh thực hiện phòng chống dịch Covid-19 Quảng Ninh thực hiện phòng chống dịch Covid-19 Quảng Ninh thực hiện phòng chống dịch Covid-19 Quảng Ninh thực hiện phòng chống dịch Covid-19 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN VẬN HÀNH KHOAN MÁY THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN VẬN HÀNH KHOAN MÁY HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021

Tin tức sự kiện

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
 
 
Nguồn: Báo Quảng NInh, Tuyên giáo Quảng Ninh.

LÊ HỮU HÙNG (Tổng hợp)

CỬ TRI ĐỊA CHẤT MỎ HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI NON SÔNG

           Ngày 23/5 cử tri cả nước sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri Địa chất mỏ đã tập trung sôi nổi hào hứng thực hiện nhiều hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử này.

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

 Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ông Vũ Văn Khẩn chủ tịch Hội đồng quản trị công  ty điều hành Đại hội.

Hoạt động đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE, NCOVI TRONG TOÀN CÔNG TY

      Thực hiện kế hoạch số 1400-KH/ĐTQN, ngày 24/8/2020 của Ban Chấp hành Đoàn than Quảng Ninh về việc phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi, trong đoàn viên thanh niên, người lao động TKV.

ĐỊA CHẤT MỎ BÀN GIAO NHÀ Ở MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

    Ngày 10/6/2020, tại tổ 7 khu Hai Giếng phường Cẩm Thủy thành phố Cẩm Phả,  Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn năm 2020 cho gia đình chị Nguyễn Thị Lương công nhân Trung tâm khoáng nóng địa chất.

CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 19/5

    Ngày 19/5/2020, kỷ niệm 130 năm này sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công ty Địa chất mỏ đã tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa đội Km5 và đội Văn phòng Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com