Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

CÔNG ĐOÀN TKV TUYÊN DƯƠNG CÔNG NHÂN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU HỘI NGHỊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ MỎ THAN MẠO KHÊ HỘI NGHỊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ MỎ THAN MẠO KHÊ HỘI NGHỊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ MỎ THAN MẠO KHÊ HỘI NGHỊ KỸ THUẬT BÁO CÁO ĐỊA CHẤT KHU MỎ HÀ LẦM TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HỘI NGHỊ KỸ THUẬT BÁO CÁO ĐỊA CHẤT KHU MỎ HÀ LẦM TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN VẬN HÀNH KHOAN MÁY ĐỊA CHẤT HỘI NGHỊ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN TKV HỘI NGHỊ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN TKV BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN THAN QUẢNG NINH DÂNG HƯƠNG TẠI KHU DI TÍCH MIẾU MỎ BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN THAN QUẢNG NINH DÂNG HƯƠNG TẠI KHU DI TÍCH MIẾU MỎ BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN THAN QUẢNG NINH DÂNG HƯƠNG TẠI KHU DI TÍCH MIẾU MỎ GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG TỔNG KẾT THÁNG CÔNG NHÂN GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG TỔNG KẾT THÁNG CÔNG NHÂN HỘI THẢO KHOA HỌC GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ KHOAN

Tin tức sự kiện

ĐỊA CHẤT MỎ THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN VẬN HÀNH KHOAN MÁY

         Với mục đích nâng cao chất lượng trình độ nhân lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thi công khoan thăm dò, ngày 22/6 tại tổ khoan 18 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức thi nâng bậc cho đội ngũ công nhân vận hành khoan máy địa chất.

ĐỊA CHẤT MỎ TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ NAM

         Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra trong bối cảnh ngành than đang nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đặt ra. Với Công ty Địa chất mỏ, các nội dung hoạt động với chủ đề: "Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" được diễn ra suốt tháng 5/2022, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội với người lao động.

CÔNG ĐOÀN ĐỊA CHẤT MỎ THĂM HỎI TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

        Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-TKV ngày 30/3/2022 của Tập đoàn TKV về Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và Nghị quyết liên tịch số 151 NQLT/GĐ-CĐ-ĐTN ngày 16/02/2022 giữa Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty, về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022, ngày 27/5, Công đoàn Công ty Địa chất mỏ đã tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà các công nhân bị tai nạn lao động.

Hoạt động đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE, NCOVI TRONG TOÀN CÔNG TY

      Thực hiện kế hoạch số 1400-KH/ĐTQN, ngày 24/8/2020 của Ban Chấp hành Đoàn than Quảng Ninh về việc phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi, trong đoàn viên thanh niên, người lao động TKV.

ĐỊA CHẤT MỎ BÀN GIAO NHÀ Ở MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

    Ngày 10/6/2020, tại tổ 7 khu Hai Giếng phường Cẩm Thủy thành phố Cẩm Phả,  Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn năm 2020 cho gia đình chị Nguyễn Thị Lương công nhân Trung tâm khoáng nóng địa chất.

CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 19/5

    Ngày 19/5/2020, kỷ niệm 130 năm này sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công ty Địa chất mỏ đã tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa đội Km5 và đội Văn phòng Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com