Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
AUD15503.2815862.08
CAD17124.9617574.34
CHF23385.6223950.94
EUR25550.9826397.54
GBP27734.1628178.28
HKD2918.232982.8
JPY211.42219.75
KRW17.4519.92
SGD16507.9816805.91
THB737.76768.53
USD2315023270
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

I. Gói thầu 1:

1. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin

2. Tên gói thầu: Máy xúc đào bánh lốp.

3. Tên dự án: Thiết bị duy trì sản xuất năm 2011.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn vay và huy động khác của Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 14/04/2011 đến trước 14 giờ, ngày 26/04/2011 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm bán HSMT: Phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033.3.939.842, Fax: 033.3.715.067.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng chẵn)

9. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033.3.939.842, Fax: 033.3.715.067

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 26/04/2011.

11. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị : 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn)

- Hình thức: Đặt cọc hoặc bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.

12. HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ, ngày 26/04/2011 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

 

II. Gói thầu 2:

1. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin

2. Tên gói thầu: Xe cẩu.

3. Tên dự án: Thiết bị duy trì sản xuất năm 2011.

4. Nguồn vốn: Nguồn khấu hao TSCĐ của Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành HSYC:  Từ 08 giờ, ngày 14/04/2011 đến trước 14 giờ, ngày 22/04/2011 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033.3.939.842, Fax: 033.3.715.067.

8. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033.3.939.842, Fax: 033.3.715.067

9. Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 14 giờ ngày 22/04/2011.

 

III. Gói thầu 3:

1. Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin

2. Tên gói thầu: Hệ thống điều hành mạng

3. Tên dự án: Thiết bị duy trì sản xuất năm 2011.

4. Nguồn vốn: Nguồn khấu hao TSCĐ của Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ, ngày 20/04/2011 đến trước 14 giờ, ngày 28/04/2011 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033.3.939.842, Fax: 033.3.715.067.

8. Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Đầu tư Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin: Số 304, Đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033.3.939.842, Fax: 033.3.715.067

9. Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 14 giờ ngày 28/04/2011.

 

Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ -Vinacomin kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com