Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY  

 

1. Ngày thành lập: Ngày 1/9/1958.

            Thành lập "Đoàn Thăm dò 9" (Quyết định số 223/ĐC ngày 1/9/1958 của Sở Địa chất - Bộ Công nghiệp).

2. Nâng cấp "Đoàn Thăm dò 9" thành "Liên đoàn Địa chất 9"

             (Văn bản số 3132/CN ngày 7/11/1964 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục Địa chất nâng cấp Đoàn Thăm dò 9 thành Liên đoàn Địa chất 9 với các Đoàn Thăm dò trực thuộc).

            - Liên đoàn Địa chất 9 tiếp nhận các Đoàn địa chất làm nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và vật liệu xây dựng của Liên đoàn 2 (Quyết định số 346/QĐ-TC ngày 11/12/1973 của Tổng cục Địa chất).

            - Liên đoàn Địa chất 9 tiếp nhận Đoàn Địa chất 21 làm nhiệm vụ tìm kiếm - thăm dò khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng (Quyết định số 357/QĐ-TC ngày 11/12/1975 của Tổng  cục Địa chất).

            - Năm 1978 Liên đoàn địa chất 9 đổi tên các đoàn thăm dò như sau:

                        Đoàn 9M đổi tên thành Đoàn 901;

                        Đoàn 9B đổi tên thành Đoàn 902;

                        Đoàn 2T đổi tên thành Đoàn 903;

                        Đoàn 2A đổi tên thành Đoàn 904;

                        Đoàn 9E đổi tên thành Đoàn 905;

                        Đoàn 9H đổi tên thành Đoàn 906;

                        Đoàn 9G đổi tên thành Đoàn 907;

                        Đoàn 9F đổi tên thành Đoàn 908;

                        Đoàn 2B đổi tên thành Đoàn 909;

                        Đoàn 2X đổi tên thành Đoàn 910;

                        Đoàn 21 đổi tên thành Đoàn 911;

                        Đoàn 9D đổi tên thành Đoàn 912;

                        Đoàn 9A đổi tên thành Đoàn 915;

                        Đội vật lý nâng lên thành Đoàn 913;

                        Đội khí hoá nâng lên thành Đoàn 914.

            - Liên đoàn Địa chất 9 trở thành Liên đoàn địa chất khu vực với nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và các khoáng sản khác trên lãnh thổ Đông Bắc Việt Nam (Quyết định số 373/QĐ-TC ngày 31/10/1977 của Tổng cục Địa chất).

 

Trụ sở làm việc của Liên đoàn Địa chất 9

 

3. Liên đoàn Địa chất 9 đổi tên thành Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.

            - Sau khi giải thể Tổng cục Địa chất, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Nghị định số 30/HĐBT ngày 30/4/1990 v/v thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Với chủ trương sản xuất kinh doanh than từ khâu đầu đến khâu cuối, Bộ Công nghiệp nặng đã bàn giao Liên đoàn Địa chất 9 cho Bộ Năng lượng (Quyết định số 03/CNNg-TC ngày 13/1/1991 của Bộ Công nghiệp nặng), đồng thời điều chuyển Đoàn 913 và Đoàn 911 về trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản.

            - Trong những năm của thập kỷ 80 (thế kỷ 20) ngoài công tác tìm kiếm thăm dò than và các khoáng sản khác vùng Đông bắc, Liên đoàn Địa chất 9 với tinh thần phát huy nội lực, giữ vững lực lượng, đa dạng hoá sản phẩm đã tổ chức khai thác, chế biến than và khoáng sản khác. Vì vậy, Bộ Năng lượng đã chính thức giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh than cho Liên đoàn Địa chất 9 và đổi tên thành Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản (Quyết định số 609/NL-TCCBLĐ ngày 13/12/1991 của Bộ Năng lượng). Theo đó các Đoàn địa chất được đổi tên thành Xí nghiệp trực thuộc Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.

 

 

 

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Đoàn 906 nay là XN ĐC Đông Triều

 

4. Công ty Địa chất & KTKS trở thành thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam.

            - Ngày 10/10/1994 Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 563/TTg thành lập Tổng công ty Than Việt Nam. Thực hiện quyết định trên, từ ngày 01/1/1995 Công ty Địa chất & KTKS chính thức là đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam.

            - Để thống nhất quản lý công tác thăm dò địa chất trong ngành than, Tổng công ty Than Việt Nam đã điều chuyển Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát 4 từ Công ty Than Cẩm Phả (Quyết định số 296/TVN-TCCB ngày 10/2/1996) và Xí nghiệp Thăm dò khai thác than từ Công ty Than Hòn Gai (Quyết định số 265/TVN-TCCB ngày 10/2/1996) về trực thuộc Công ty Địa chất & KTKS. Chuyển Xí nghiệp 917 từ Công ty Địa chất & KTKS về Công ty Than Hòn Gai (Số 2811/TVN-TCCB ngày 23/7/1997).

5. Công ty Địa chất Mỏ -TKV được thành lập lại từ Công ty Địa chất & KTKS.

            - Trên cơ sở Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 3/4/2003 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Than Việt Nam giai đoạn 2003-2005, Tổng công ty Than Việt Nam ra quyết định số 616/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2003 với nội dung: Tách phần địa chất của Công ty Địa chất &KTKS để thành lập mới Công ty Địa chất Mỏ trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam kể từ ngày 01/5/2003 với các đơn vị trực thuộc:

                        - Xí nghiệp Địa chất Cẩm Phả.

                        - Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.

                        - Xí nghiệp Trắc địa bản đồ.

                        - Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch Địa chất.

 

 

Trụ sở hiện tại của Công ty

 

6. Công ty Địa chất Mỏ - TKV đổi tên thành Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin và tiến hành tái cơ cấu.

            - Ngày 28/9/2010, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 2322/QĐ - HĐTV V/v Phê duyệt đề án và chuyển Công ty Địa chất Mỏ - TKV thành Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin.

            - Ngày 08/4/2014, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định số 731/QĐ-TKV V/v phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - Vinacomin. Theo đó từ ngày 01/5/2014 chấm dứt hoạt động của các Xí nghiệp: Địa chất Cẩm Phả, Trắc địa bản đồ, Dịch vụ DLĐC; giữ nguyên mô hình hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều. 

7. Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin đổi tên thành Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.

            - Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TKV ngày 06/10/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV thành Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.

            - Từ ngày 01/01/2016, Công ty chính thức mang tên Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV. 

 

 

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

            - Danh hiệu Anh hùng Lao động - Đoàn địa chất 906 nay là Xí nghiệp Địa chất Đông Triều. (năm 1985)

            - Danh hiệu Anh hùng Lao động cho cá nhân Ông Nguyễn Xuân Quý - Công nhân khoan máy Địa chất. (năm 2000)

            - Danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin, nay là Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV (Quyết định số 2861 QĐ/CTN, ngày 23 tháng 11 năm 2011).

            - 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2013)

            - 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008)

            - 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (1998)

            - 01 huân chương Quân công Hạng Ba.

            - 03 Huân chương Lao động hạng Nhất.

            - 06 Huân chương Lao động hạng Nhì.

            - 20 Huân chương Lao động hạng Ba.

            - 02 huân chương Chiến công Hạng Nhì.

            - 03 Lẵng hoa của Chủ tịch nước.

            - 37 Bằng khen Chính phủ.

            - 03 Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

            - 722 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ các hạng cho các cá nhân.

            - 1.143 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ các hạng cho các cá nhân.

            - Hàng trăm Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và nhiều phần thưởng vinh dự khác.

                                                                                    

Tin: Nguyễn Mạnh Cường – CVP

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com