Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Hoạt động đoàn thể

HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY


      Sáng ngày 19/7/2019, Đoàn Thanh niên Công ty CP Địa chất mỏ - TKV tổ chức Hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty giữa nhiệm kỳ công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và làm lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên.

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Hậu - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh; đồng chí Hà Minh Thọ - BT Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; đồng chí Đào Minh Tuân - Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng phòng, đội trưởng các phòng ban đơn vị trong Công ty cùng 83 đại biểu chính thức thay mặt cho 374 đoàn viên thanh niên của Công ty.

      Hội nghị đã thông qua báo cáo bằng hình ảnh các hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017 - 2019; Đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017-2019, phương hướng giải pháp nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2022.

      Được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, BCH Đảng bộ và BTV Đoàn than Quảng Ninh, sự phối hợp tạo điều kiện của các tổ chức đoàn thể trong công ty, của cấp uỷ các phòng ban, tổ đội, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ sở Đoàn trong cụm Đoàn than vùng Cẩm Phả, sự quan tâm ủng hộ của các thế hệ cán bộ Đoàn tiền nhiệm, sự đoàn kết, động viên ủng hộ của CBCNV trong toàn Công ty. Trong giai đoạn 2017 - 2019, BCH Đoàn TN Công ty khóa XXI đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát định hướng chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty và Đoàn cấp trên, xuất phát từ nhiệm vụ SXKD chung của Công ty và căn cứ nhu cầu nguyện vọng chính đáng của ĐVTN để đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong ĐVTN góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của Công ty, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc. Năm 2017-2018, Đoàn TN Công ty đã được Đoàn Than Quảng Ninh công nhận cơ sở Đoàn Vững mạnh xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN.
      Kết quả nổi bật, các chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2019 Đoàn TN Công ty đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Cụ thể: 100% Cán bộ ĐVTN được học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và chiến lược phát triển của Tập đoàn, của Công ty; Tập hợp 100% thanh niên, kết nạp 70% thanh niên. Hàng năm Đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 90% các danh hiệu vững mạnh, không có CĐ đạt trung bình, yếu, kém; Hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 100% đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn Công ty; Giới thiệu và có từ 70% đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng trên tổng số quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ; Đoàn TN Công ty hàng năm có từ 01 công trình trở lên, có đăng ký đảm nhận từ 02 mô hình thanh niên quản; 100% ĐVTN ký cam kết không vi phạm công tác AT, VSLĐ; 100% ĐVTN ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội. Hàng năm Đoàn TN Công ty chủ động tham mưu ký NQLT về công tác AT, VSLĐ; 100% các CĐ tham gia tốt phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng văn hoá doanh nghiệp; tham gia tích cực các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường tại đơn vị. Tham gia tốt các hoạt động của Cụm Đoàn Than vùng Cẩm Phả.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Hậu - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh biểu dương và chúc mừng thành tích của Đoàn Thanh niên Công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong những năm vừa qua ĐTN Công ty luôn thực hiện tốt các kế hoạch chương trình của Đoàn Than đề ra, mặc dù là 1 đơn vị phụ trợ nhưng vẫn luôn tổ chức các hoạt động nổi bật, tích cực, được các cấp bộ đoàn ghi nhận và đánh giá cao. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; tổ chức ĐTN với chức năng giáo dục ĐVTN tạo môi trường lành mạnh để thu hút, tập hợp thanh niên, đặt ra yêu cầu lựa chọn nội dung, hình thức, thời điểm tuyên truyền; quan tâm đến giáo dục truyền thống của dân tộc, của ngành và Công ty, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐVTN; Tiếp tục thực hiện tốt ba phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên tình nguyện", "Xung kích bảo vệ tổ quốc" do Trung ương Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI. Đặc biệt tập trung trong các lĩnh vực, xung kích trong lao động sản xuất kinh doanh, đảm nhận các công trình việc khó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là phát huy hiệu quả CLB Khoa học kỹ thuật trẻ; Thực hiện tốt công tác xây dựng đoàn, đặc biệt là quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ đoàn; Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xung kích thực hiện Nghị quyết của Đảng, đào tạo và bồi dưỡng quần chúng tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; Thực hiện tốt ba phong trào đồng hành do Trung ương phát động, đó là đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đồng hành với thanh niên trong kỹ năng, thể chất và văn hóa, vận động ĐVTN tích cực học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ tay nghề, bậc thợ góp phần tăng năng suất lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ, tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT, nâng cao trí lực và thể lực, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

      Đồng chí Hà Minh Thọ - Giám đốc Công ty đánh giá cao hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo Công ty luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ đoàn tiếp tục phát huy lợi thế sức trẻ, năng động, sáng tạo của mình trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội ĐTN Công ty lần thứ XXI đã đề ra. Mong rằng tổ chức đoàn với truyền thống của người Địa chất, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cán bộ ĐVTN Công ty CP Địa chất mỏ - TKV sẽ luôn tìm tòi đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Công ty và Tập đoàn.
      Do điều kiện công việc đồng chí Vũ Cao Cường đã xin thôi chức vụ Bí thư ĐTN. BCH Đoàn TN Công ty tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH Đoàn TN Công ty khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó đồng chí Đỗ Văn Tuyền đã vinh dự được tín nhiệm giới thiệu là nhân sự bầu kiện toàn chức danh Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thường là phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Quân là Ủy viên BTV Đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số phiếu 13/13 bằng 100%.

      Trong hội nghị, đại diện BTV Đoàn Than Quảng Ninh, đồng chí Vũ Hồng Hậu đã trao quyết định kiện toàn bổ sung UV BTV, phó Bí thư, Bí thư  Đoàn TNCS Hồ chí Minh Công ty CP Địa chất mỏ - TKV.

      Trong Hội nghị lần này, Đoàn TN Công ty đã làm lễ trưởng thành cho 41 đoàn viên có độ tuổi từ 34. Qua đó ghi nhận và chân thành cảm ơn những đóng góp của thế hệ các lớp thanh niên đi trước.

Một số hình ảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

Tin bài: Đỗ Văn Tuyền

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com