Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

HỘI ĐỊA CHẤT THAN VÀ  KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2021-2025

 

Ngày 11/4/2021, tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, Hội Địa chất Than và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025.

 

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên Môi trường; Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên Môi trường; Trần Ngọc Trí - Chuyên viên Vụ Tổ chức phi Chính phủ - Bộ Nội vụ; Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam; Nguyễn Đồng Hưng - Trưởng Ban kiểm tra, Tổng Hội Địa chất Việt Nam; Phạm Thị Thanh - Phó Trưởng phòng, Sở Tài nguyên môi trường Quảng Ninh; Dương Phi Hùng - Trưởng Ban Tài nguyên Tập đoàn TKV và các đại biểu ưu tú đến từ các chi hội trên toàn quốc.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2016 – 2020. Hiện nay Hội có 33 chi hội với 515 hội viên, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động: Tham gia đóng góp ý kiến đối với công tác thăm dò than và khoáng sản của TKV; phổ biến các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động khoáng sản đến các chi hội; tham gia tư vấn, phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học địa chất, kinh tế than và khoáng sản, các dự án thăm dò, quy hoạch phát triển khoáng sản…và các hoạt động do Tổng hội Địa chất Việt Nam phát động.

Đại hội đã nghe một số tham luận trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ khảo sát thăm dò, quản trị tài nguyên... của các chi hội: Công ty CP Địa chất mỏ - TKV; Công ty CP Tin học Công nghệ Môi trường - Vinacomin; Công ty CP Địa chất và khoáng sản - Vinacomin, Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin và Tổng Công ty Khoáng sản - TKV.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên Môi trường đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Hội tham gia tích cực hơn nữa công tác tư vấn phản biện và đóng góp xây dựng chính sách pháp luật về hoạt động thăm dò khoáng sản và quản lý tài nguyên, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của các hội viên, duy trì thường xuyên các hoạt động tập huấn, cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, theo đúng pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Hoàng Văn  Khoa - Phó Chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam phát biểu nhấn mạnh vai trò của Hội Địa chất Than Khoáng sản Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn tư vấn, phản biện đề tài và xây dựng chính sách về khảo sát thăm dò địa chất. Đồng chí cũng lưu ý hội cần chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng các chi hội và hội viên có thành tích trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Dương Phi Hùng - Trưởng Ban Tài nguyên - TKV phát biểu coi trọng sự phối hợp của các chi hội, chỉ rõ các nội dung hoạt động của Hội luôn gắn liền với hoạt động thăm dò khảo sát, công tác quản trị và phát triển tài nguyên của TKV. Chính vì vậy, Hội luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ cao của lãnh đạo TKV. Trong thời gian tới, TKV - Trực tiếp là Ban Tài nguyên sẽ tăng cường và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực, nhiều hơn nữa vào sự phát triển của TKV và của Hội.

Đại hội đã xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 với các mục tiêu cụ thể như kiện toàn lại tổ chức hội, bộ máy lãnh đạo hội, duy trì việc họp Ban Chấp hành theo quy định, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các chi hội. Tập trung thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện…

Đại hội lần thứ IV của Hội Địa chất Than và Khoáng sản Việt Nam đã bầu: 46 ủy viên Ban Chấp hành, 03 ủy viên Ban Kiểm tra, 21 ủy viên Ban Thường vụ. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Trọng Khiêm tiếp tục làm Chủ tịch hội, bầu 6 Phó Chủ tịch là các ông: Phạm Văn Khảm - Kiêm Tổng thư ký, Vũ Quý Hiệp, Phạm Thanh Tuấn, Hà Minh Thọ, Lê Đức Long và Nguyễn Long.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

LÊ HỮU HÙNG

 

 

 

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com