Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

CỬ TRI ĐỊA CHẤT MỎ HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI NON SÔNG

 

          Ngày 23/5 cử tri cả nước sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri Địa chất mỏ đã tập trung sôi nổi hào hứng thực hiện nhiều hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử này.

          Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong cả nước nói chung và Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV nói riêng; qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Người lao động trong công ty đã tập trung nỗ lực đoàn kết sáng tạo trong lao động sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn.

 

Tổ khoan 1 thi công lỗ khoan thăm dò tại bể than Quảng Ninh

 

Toàn công ty từ ban lãnh đạo đến người lao động, Đảng ủy công ty đến các chi đảng bộ trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các tổ đội sản xuất, Xí nghiệp Địa chất Đông Triều, Trung tâm Khoáng nóng địa chất đều tích cực hưởng ứng và tuyên truyền sâu rộng về ngày hội non sông đầy ý nghĩa này. Công tác tuyên truyền được chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm. Trụ sở công ty được trang trí cắm cờ, treo băng zôn khẩu hiệu. Các thông tin về cuộc bầu cử được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, bảng Led trước trụ sở, màn hình tại sảnh đợi, nhóm zalo, face book.... Các nội dung được đăng tải hấp dẫn dễ hiểu dễ nhớ tạo hiệu ứng tuyên truyền cổ động cao.

 

Hình ảnh tuyên truyền tại cổng chính của Công ty

 

Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử cho người lao động tại Công ty Địa chất mỏ đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong những ngày tháng 5 lịch sử toàn đảng toàn dân toàn quân trong đó có cán bộ đảng viên người lao động Công ty Cổ phần Địa chất mỏ -TKV đoàn kết sáng tạo với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ công ty lần thứ XXI, đại hội đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, đại hội đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hình ảnh tuyên truyền về bầu cử

 

Người lao động trong công ty được tuyên truyền hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm đổi mới cũng như vượt qua khó khăn thách thức và tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các nội dung tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo cán bộ đảng viên người lao động như: phổ biến về Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Ngày 16.4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị là một trong những bước thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là không chỉ là vinh dự mà còn đòi hỏi từng đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của địa phương để xem xét thảo luận, dân chủ lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, nổi trội để tham gia ứng cử. Một vinh dự và tự hào cho các cử tri Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV là ông Hà Minh Thọ - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Bí thư đảng bộ, Giám đốc công ty được lựa chọn vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Minh Thọ

 

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đã nâng cao vai trò và trách nhiệm của người lao động Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với doanh nghiệp và đất nước, chống những luận điệu xuyên tạc, kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền mọi người nắm rõ về các thông tin như vị trí vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, số lượng cơ cấu đại biểu, quy trình thẩm định hồ sơ, danh sách lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước…trong những năm qua đặc biệt là 5 năm gần đây.

LÊ HỮU HÙNG

 

 

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com