Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
AUD15600.9515962.04
CAD17176.517627.25
CHF23043.8123600.9
EUR25406.7226248.54
GBP30116.2930598.59
HKD2917.512982.07
JPY208.38216.64
KRW18.0620.52
SGD16823.5317127.16
THB748.3779.51
USD2312023240
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

       Sáng ngày 27/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường công ty số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

          Tham dự đại hội có ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Vũ Văn Mạnh - Giám đốc công ty, bà Nguyễn Thị Hà - Đại diện Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành, các cổ đông và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin về đại hội.

          Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua một số nội dung quan trọng:

          1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu hiện vật:

Khoan thăm dò: 80.870,8mét/75.000mét = 107,8%

Khảo sát trắc địa: 14.733,2ha/14.000ha = 105,2%

Chỉ tiêu giá trị:

Doanh thu: 388.187trđ/350.000trđ = 110,9%

Lợi nhuận: 12.843trđ/10.500trđ = 122,3%

Tiền lương bình quân: 8.650.000đ/người/tháng

          2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu hiện vật:

Khoan thăm dò: 75.000mét

Khảo sát trắc địa: 15.000ha

Chỉ tiêu giá trị:

Doanh thu: 350.000trđ

Lợi nhuận: 10.500trđ

Tiền lương bình quân: 8.621.000đ/người/tháng

        3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

          4. Sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của công ty

          5. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

          6. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá công tác quản lý của hội đồng quản trị, giám đốc điều hành năm 2017

         7. Báo cáo của ban kiểm soát v/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 về công tác hạch toán kế toán, số liệu báo cáo tài chính năm 2017 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Đại hội cũng lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở chính tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

          8. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

          9. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến trả cổ tức năm 2018.

          10. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2017và đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban quản lý điều hành.

     Một số hình ảnh ghi tại đại hội:

 

Tin bài: Lê Hữu Hùng (Proanh6868)./.

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com