Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Hoạt động đoàn thể

 ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV 

TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

BLUEZONE, NCOVI TRONG TOÀN CÔNG TY


          Thực hiện kế hoạch số 1400-KH/ĐTQN, ngày 24/8/2020 của Ban Chấp hành Đoàn than Quảng Ninh về việc phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi, trong đoàn viên thanh niên, người lao động TKV.

          Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thanh niên, người lao động trong toàn Công ty hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết của việc cài đặt phần mềm Bluezone Ncovi trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          Ngày 28/8/2020 BTV Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức ra quân tuyên truyền, phát động và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, Ncovi tới tất cả các công nhân thuộc tổ khoan trong Công ty (16 tổ sản xuất) thuộc cơ quan VP Công ty đang thi công tại khu vực mỏ Than Cao Sơn. Đoàn Thanh niên đã tới từng tổ và hướng dẫn cài đặt, sử dụng và yêu cầu  tổ trưởng tổ sản xuất cam kết tuyên truyền đến 100% các thành viên có sử dụng điện thoại thông minh trong tổ cài đặt ứng dụng khai báo y tế trong tháng 08/2020.

 


 

 
Tin bài: ĐỖ VĂN TUYỀN

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com