Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

ĐỊA CHẤT MỎ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN VỆ SINH

LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

      Thực hiện Kế hoạch liên tịch 318/KH-ĐCM giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty v/v triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019, ca 1 ngày 06/5 tại trung tâm điều hành sản xuất Km5, Công ty Địa chất mỏ đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

      Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo do Phó giám đốc phụ trách an toàn làm trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn làm phó ban, các phó giám đốc phụ trách các khối SXKD phối hợp, các ủy viên của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, trưởng phòng liên quan làm thành viên. Công ty đã đồng loạt triển khai các hoạt động: Kiện toàn công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động; thực hiện công tác đánh giá rủi ro, chủ động kiểm soát và phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, chú trọng kỹ năng nhận biết, xử lý nguy cơ mất an toàn cho đối tượng chỉ huy sản xuất cấp tổ, đội; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các công trường, nhất là các vị trí có nguy cơ mất an toàn để có các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động.

      Tổ chức tháng an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông tin tuyên truyền đến người lao động nhận biết các nguy cơ mất an toàn để có các biện pháp phòng ngừa các mối nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, loại bỏ nguy cơ mất an toàn trong sản xuất nhằm giảm thiểu và không có tai nạn lao động.

      Tại buổi lễ, Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã ký kết văn bản phân công trách nhiệm về triển khai thực hiện tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019./.

      Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động

 

Tin bài: Lê Hữu Hùng

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com