Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

     Năm 2017 Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong công ty. Tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng; đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.
     
     Kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017:
     13 chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh;
     52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
     205 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 11 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
   Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, ngày 05/01/2018 Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 724 - QĐ/ĐU công nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017./.

          Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao tặng Giấy khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho Đảng bộ Công ty. 

Tin bài: Lê Hữu Hùng (Proanh6868)

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com