Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tin tức sự kiện

 

ĐẢNG BỘ ĐỊA CHẤT MỎ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 6 KHÓA XIII

 

            Ngày 21/12, Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hơn 100 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc đã tham gia hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

            Hội nghị đã tập trung nghiên cứu làm rõ nội dung của 3 Nghị quyết và 1 Kết luận tại hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể các nghị quyết:

            Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

 

Các đảng viên tham dự hội nghị

      Với mỗi nghị quyết, Hội nghị tập trung nghiên cứu thực trạng, thành tựu hạn chế và bất cập của từng lĩnh vực các nghị quyết đã chỉ ra, quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định các mục tiêu và trọng tâm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Nghiên cứu nội dung cơ bản của các Nghị quyết

            Sau khi nghiên cứu nội dung cơ bản của các nghị quyết, Hội nghị được thông báo nội dung Kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung Kết luận nêu rõ thực trạng của quy hoạch, các kết quả quan trọng về phát triển vùng, liên kết vùng; hình thành các hành lang kinh tế và sản xuất tập trung; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, định hướng chủ yếu về quy hoạch tổng thể quốc gia, căn cứ, cách thức, yêu cầu, định hướng và ưu tiên của quy hoạch.

            Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ Công ty Địa chất mỏ về những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Các cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị trong Công ty nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII phù hợp với thực tế, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ.

 

LÊ HỮU HÙNG

 

Các tin liên quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com